Våre avdelinger

Haugesund Automasjon

Automasjon og elektro er områder med mye innovasjon og nyutvikling. Sentralt for prosjektene er SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). Vi leverer systemer for energiovervåking, driftsavvik, adgangskontroll, byggautomasjon og automatiseringssystem for lys og luft.

Blå pil nedover

Innovasjon og nyutvikling.

Løsningene som vi leverer er miljø- og energibesparende. Haugesund Automasjon AS er også el-installasjonsfirma og er godkjent til å drive elektroarbeid og det meste innen lavspentsinstallasjon. Vi er Norges første Schneider Eco Struxure partner. Haugesund Automasjon AS ble etablert i 1998.

 • Energieffektivitet
 • Analyse
 • Ventilasjonsstyring
 • Varmestyring
 • Lysstyring
 • Målinger
 • Komfort
 • Informasjonsinnhenting
 • Teknisk service
 • Styringssystemer
 • Enøktiltak
 • Rehabilitering
 • Nyinnstallasjon
 • Termografering
 • Internkontroll
 • Belysningsplanlegging
 • Brann og nødlys
 • Adgangskontroll

Andre avdelinger:

Karmøy Rørteknikk

Røravdelingen leverer avanserte systemer innen varme- og kjøleanlegg, sprinkler og baderom

Pil til høyre

Haugesund Ventilasjon Service

En samarbeidspartner for arkitekter. Innovative og energioptimaliserte løsninger.

Pil til høyre